1. Đối với chủ thể là cá nhân:

– Chọn đúng trường “Cá nhân” để nhập thông tin
– Tên chủ thể phải để đầy đủ, đúng chính tả và là tiếng Việt có dấu, chính xác theo họ tên trong Chứng minh thư nhân dân.
– Nhập đúng số Chứng minh thư nhân dân.
– Nhập đúng ngày tháng năm sinh theo định dạng và chính xác như trên chứng minh thư nhân dân.
– Nhập đầy đủ và chính xác địa chỉ: Bắt đầu từ Số nhà/tổ, thôn/đường phố, phường/xã, quận/huyện/thị trấn/thị xã.
– Chọn Tỉnh/Thành phố tương ứng với địa chỉ vừa nêu trên.
– Nhập đúng số điện thoại và email liên hệ.

2. Đối với chủ thể là Tổ chức/Doanh nghiệp:

– Chọn đúng trường “Tổ chức” để nhập thông tin.
– Nhập chính xác tên Tổ chức/Doanh nghiệp như trên giấy phép Đăng ký kinh doanh (bằng Tiếng Việt có dấu).
– Nhập đúng mã số thuế.
– Nhập đúng các thông tin cần thiết: Địa chỉ, email của tổ chức, thông tin của người đại diện cho tổ chức theo đúng form yêu cầu.

* Trong trường hợp thông tin Quý khách đăng ký không hợp lệ hoặc không khớp với giấy tờ xác nhận, tên miền sẽ bị thu hồi và Quý khách sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Vui lòng hoàn thiện hồ sơ đầy đủ để tên miền của Quý khách không bị tạm ngưng sau 07 ngày kể từ ngày kích hoạt.