Giới thiệu

img1

Welcome to GMO-Z.com RUNSYSTEM

GMO-Z.com RUNSYSTEM tiền thân là Công ty RUNSYSTEM hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất phần mềm, cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản. Với phương châm làm việc “We work for your smile”, GMO-Z.com RUNSYSTEM thường xuyên cải tiến môi trường làm việc, cải tiến kỹ thuật, quy trình để cung cấp sản phẩm chất lượng toàn cầu nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc, mang lại giá trị to lớn cho khách hàng cũng các thành viên của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Xem chi tiết hồ sơ công ty tại đây.

2,180
DỰ ÁN

129,000
KHÁCH HÀNG

112
ĐỐI TÁC

600
NHÂN SỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

img2

Mr. Ngô Văn Tẩu

Chủ tịch HDQT

img3

Mr. Nguyễn Tấn Minh

Thành viên HĐQT

img4

Mr. Yamashita Hirofumi

Thành viên HĐQT

img5

Mr. Lê Quang Trung

Thành viên HĐQT

img6

Mr. Michiaki Sato

Thành viên HĐQT

Ban tổng giám đốc

img8

Mr. Ngô Văn Tẩu

Chủ tịch HDQT

img9

Mr. Nguyễn Tấn Minh

Thành viên HĐQT

img10

Mr. Yamashita Hirofumi

Thành viên HĐQT

img11

Mr. Lê Quang Trung

Thành viên HĐQT

img12

Mr. Michiaki Sato

Thành viên HĐQT