Chính sách Chất lượng và Bảo mật

CHỨNG CHỈ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ

1. Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

– Đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” do tổ chức SGS chứng nhận vào ngày 04/05/2012

– Tái chứng nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” do tổ chức DAS-UK (Anh) chứng nhận và ngày 04/05/2015

– Được đánh giá và công nhận của tổ chức Chứng nhận DAS – UK thỏa mãn điều kiện chuyển đổi và tái chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm; Cung cấp dịch vụ IT (đăng ký tên miền, hosting, email server, cloud server và chữ ký số SSL)”  vào ngày 24/08/2017

– Hàng năm GMO-Z.com RUNSYSTEM được tổ chức DAS giám sát và đánh giá. Gần đây nhất GMO-Z.com RUNSYSTEM hoàn thành việc đánh giá giám sát thành công chứng chỉ ISO 9001 và được cấp chứng nhận vào ngày 11/09/2019.

2. Chng ch H thng qun lý an toàn thông tin ISO 27001:2013

– Đạt chứng chỉ về Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2005 do Tổ chức DAS-UK (Anh) chứng nhận vào ngày ngày 20/02/2014

– Tái chứng nhận thành công chứng chỉ ISO 27001:2013 trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” vào ngày 18/01/2017

– Được đánh giá và công nhận của tổ chức Chứng nhận DAS – UK thỏa mãn điều kiện chuyển đổi và tái chứng nhận tiêu chuẩn ISO 27001:2013 trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm; Cung cấp dịch vụ IT (đăng ký tên miền, hosting, email server, cloud server và chữ ký số SSL)”  vào ngày 24/08/2017

– Hàng năm GMO-Z.com RUNSYSTEM được tổ chức DAS giám sát và đánh giá. Gần đây nhất GMO-Z.com RUNSYSTEM  hoàn thành việc đánh giá lại thành công chứng chỉ ISO 27001 và được cấp chứng nhận vào ngày 11/09/2019.

3. Chng ch CMMI Maturity Level 3 (version 1.3)

– GMO-Z.com RUNSYSTEM chính thức được tổ chức CMMI Institute Partner chứng nhận đạt tiêu chuẩn và cấp lần đầu vào ngày 30/07/2012

– Cứ 3 năm một lần, GMO-Z.com RUNSYSTEM thực hiện việc tái đánh giá chứng nhận bởi tổ chức  CMMI Institute Partner. Cụ thể:

+ Tái chứng nhận lần 2 vào ngày 30/07/2015

+ Gần đây nhất, GMO-Z.com RUNSYSTEM được tái chứng nhận lần 3 vào ngày 27/07/2018

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

GMO-Z.com RUNSYSTEM có hệ thống quản lý chất lượng theo các chuẩn Quốc tế nhằm phục vụ hoạt động của doanh nghiệp được vận hành một cách trơn tru và hiệu quả. Công ty đang thuê công ty tư vấn của Nhật Bản và có Giám đốc Quản lý chất lượng người Nhật để xây dựng và cải thiện quy trình nhằm đạt được CMMI Level 5 (cao nhất) trong vòng 3 năm tới.

Bên cạnh đó, GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng xây dựng hệ thống các chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng, cơ cấu tổ chức, mô tả chức năng, nhiệm vụ của các vị trí, sổ tay quy trình,… GMO-Z.com RUNSYSTEM có một hệ thống các quy trình về chất lượng để phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển phần mềm. Các quy trình chất lượng có thể kể đến như: Quản lý phát triển yêu cầu; Lập kế hoạch dự án; Quản lý rủi ro; Trao đổi thông tin; Quản lý phụ thuộc; Lập kế hoạch test; Quản lý cấu hình; Quản lý dự án; Quản lý thay đổi; Quản lý vấn đề; Quản lý Bug; Quản lý Metrics; QA review; Peer review; SPI; Tailoring; Đào tạo; Hỗ trợ ra quyết định; Cải tiến tiêu chuẩn.

Có thể nói, việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ giúp GMO-Z.com RUNSYSTEM cải tiến việc quản lý rủi ro thông qua việc nhận diện, truy tìm nguyên nhân gốc rễ của các rủi ro đồng thời đưa ra những hành động phù hợp để loại bỏ chúng một cách có hiệu quả.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GMO-Z.com RUNSYSTEM hiểu rõ việc bảo mật thông tin là một trong những yêu cầu quan trọng trong quản lí của doanh nghiệp phần mềm. Do đó, để thực hiện được yêu cầu này, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã đưa ra các quy định bảo mật thông tin:

  • 100% Nhân viên công ty phải ký bản cam kết, và hợp đồng bảo mật thông tin.
  • Sử dụng thẻ nhân viên, đồng thời là thẻ từ để quản lý.
  • Lắp đặt khóa điện tử ở phòng làm việc, nhân viên ra/vào bằng thẻ từ. Phân quyền truy cập cửa, nhân viên chỉ được ra/vào tầng làm việc tương ứng của mình.
  • Quyền truy cập vào các media, các folder lưu trữ dữ liệu thì chỉ cấp hạn định cho một số nhân viên.
  • Bắt buộc thay đổi password định kỳ.
  • Chỉ có IP nội bộ mới có quyền truy cập vào server của công ty.
  • Lập trình viên không thể truy cập vào thông tin của dự án đã hoàn tất.
  • Hạn chế sử dụng máy tính xách tay cá nhân/thiết bị cắm ngoài. Nếu có phải đăng ký sử dụng với Bộ phận quản lý.
  • Lắp đặt Camera giám sát.

Các quy định, hoạt động này được Ban lãnh đạo phổ biến và quán triệt cho toàn thể nhân viên trong công ty. Định kỳ hàng năm xem xét, chỉnh sửa và liên tục được hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của công ty.