Chào mừng Quý khách đến với tenmienvn.vn!

Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng về việc Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại tenmienvn.vn. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ tại tenmienvn.vn. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện, Điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của Quý khách cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho Quý khách trong quá trình sử dụng dịch vụ tại tenmienvn.vn.

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng

1. Website của Chúng tôi và những Dịch vụ được xây dựng trên website thuộc sở hữu của Công ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM. Khi Quý khách sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website https://tenmienvn.vn/ đồng nghĩa với việc chấp thuận những nội dung được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận này và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.

2. Dựa vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, tenmienvn.vn có thể thay đổi những điều khoản sử dụng dịch vụ, chính sách hoặc các văn bản pháp lý liên quan đến những quy định này bất kỳ lúc nào mà không bắt buộc phải thông báo trực tiếp trước cho khách hàng, nhưng tenmienvn.vn sẽ luôn đăng công khai trên website.

3. Trong trường hợp, Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website.

Điều khoản 2: Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:

1. tenmienvn.vn là Tên miền Việt Nam .VN

2. “Chúng tôi”, “Bên B” là tenmienvn.vn và các chi nhánh, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của tenmienvn.vn.

3. “Bên sử dụng dịch vụ”, “Quý khách” ,”Khách hàng”, “Người sử dụng”, “Bên A” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà tenmienvn.vn quy định.

Điều khoản 3: Quy định đăng ký và sử dụng tên miền

– Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt (theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTTQuy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành – thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet vào ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT).

– Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

– Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

– Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được cấu hình tới.

– Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền quốc tế cần hoàn tất hồ sơ gửi về tenmienvn.vn trong thời gian 14 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. tenmienvn.vn không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định này:

+ Đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức

+ Đối với cá nhân: scan 2 mặt chứng minh thư nhân dân

– Đối với tên miền quốc gia “.vn”: Đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “VNNIC”) về đăng ký và sử dụng tên miền (chi tiết xem tại đây)

– Đối với tên miền quốc tế: Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại website: http://www.thongbaotenmien.vn

– Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân… bên sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho tenmienvn.vn theo đúng thủ tục đã quy định tại đây.

– tenmienvn.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến việc các ký tự trong tên miền (tên miền .vn và tên miền quốc tế) bị gõ nhầm gây thiếu/sai sau khi dịch vụ đã được kích hoạt thành công.

– tenmienvn.vn không chịu trách nhiệm hoàn tiền và sửa đổi thông tin chủ thể tên miền .vn khi khách hàng lựa chọn chủ thể tên miền .vn bị sai do gõ nhầm, do chọn nhầm chủ thể (mã chủ thể) trong tài khoản sau khi dịch vụ đã được kích hoạt thành công.

– tenmienvn.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bên sử dụng không tuân thủ quy định tại mục 1 điều 3 của quy định này.

– Với các tên miền bị hết hạn, bị tạm ngừng: Nhà đăng ký có quyền chuyển hướng trỏ (redirect) bất cứ địa chỉ IP của tên miền nào được đăng ký tại nhà đăng ký, đến địa chỉ IP 1 trang parking có sẵn hoặc các trang tìm kiếm phục vụ cho mục đích thương mại nếu như tên miền đó vừa hết hạn, bị tạm ngừng. Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp là kết quả của sự việc trên.

– Với những tên miền có dấu hiệu vi phạm (là nguồn phát tán email spam hoặc đường link gán tên miền lừa đảo – phishing) do các công ty như Spamhaus, HostExploit, Arbor, NetCraft, Google, v.v… và các tổ chức khác cảnh báo: Nhà đăng ký có quyền tạm dừng hoạt động tên miền cho dù hành vi của quý khách là chủ ý hay vô ý do nhiễm virus.

Điều khoản 4: Thanh toán

– Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

– Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

– Đối với dịch vụ đăng ký tên miền, nếu Quý khách đăng ký nhưng chưa hoàn tất thanh toán, thì trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, tenmienvn.vnsẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

– Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

– Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, tenmienvn.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều khoản 5: Bảo mật thông tin

– Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản quản lý được tenmienvn.vn cung cấp.

– Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều khoản 6: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

Khi tenmienvn.vn phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Điều khoản 7: Xử lý tranh chấp tên miền

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc gia “.vn” sẽ được giải quyết theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia “.vn” có tranh chấp và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Điều khoản 8: Chính sách hoàn tiền

– tenmienvn.vn cam kết hoàn tiền khi Quý khách hàng không hài lòng về dịch vụ với điều kiện lỗi thuộc phía hệ thống của chúng tôi.

– tenmienvn.vn không hoàn tiền với những nguyên nhân liên quan đến việc cài đặt/ sử dụng phần mềm hoặc thiết bị của bên thứ 3 hoặc những dịch vụ tặng kèm của sản phẩm và không áp dụng với dịch vụ tên miền

– Sau thời gian kể trên, tenmienvn.vn sẽ không hoàn tiền với bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ.