Lịch sử hình thành

img1

2005
Những bước đi đầu tiên
Thành lập
Công ty RUNSYSTEM

2007
Thành lập
Chi nhánh Tokyo

2008
Thành lập
Chi nhánh Hồ Chí Minh

2011
Gia nhập
tập đoàn GMO
Đổi tên RUNSYSTEM thành GMO RUNSYSTEM

2012
Thành lập
Chi nhánh Đà Nẵng
Nhận chứng chỉ
ISO9001 và CMMI3

2014
Nhận chứng chỉ
ISO 270001:2005

2017
Là năm mở màn cho
chuỗi giải thưởng ấn tượng mà
GMO-Z.com RUNSYSTEM
gặt hái được

2018
Là một năm "bội thu"
các giải thưởng của
GMO-Z.com RUNSYSTEM

2019
Là một năm đầy hứa hẹn với
GMO-Z.com RUNSYSTEM
trong chiến lược công ty

2020
Là một năm bản lề đánh dấu sự chuyển mình
của Công ty trong công cuộc Chuyển đổi số
theo định hướng Go Global.